Ústecký kraj pravidelně přispívá na budování cyklistické infrastruktury na svém území. Za účelem ověření efektivnosti vynakládaných prostředků postupně buduje systém monitoringu návštěvnosti páteřních cyklotras.

Jednou z těchto tras je Labská stezka, která je jednou z nejvýznamnějších dálkových tras nejen v ČR, ale také v sousedním Německu. Ústecký kraj proto dlouhodobě investuje do jejího rozvoje a díky tomu je zde již téměř hotova. V úseku Roudnice nad Labem – Děčín bylo v roce 2013 vytipováno a připraveno 7 sčítacích lokalit, na než lze umístit sčítací zařízení.

Další postupně budovanou cyklotrasou v Ústeckém kraji je Krušnohorská cyklistická magistrála. V rámci přeshraničního projektu na rozvoj Krušnohorské magistrály na ni bylo postupně instalováno od podzimu 2014 celkem 9ks automatických sčítacích zařízení.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...


Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména CHKO, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti. Součástí této péče je i měření návštěvnosti vybraných lokalit v chráněných územích.
www.ochranaprirody.cz