Jantarová stezka byla v minulosti známa jako důležitý dopravní koridor určený k přepravě  jantaru. V dnešní době se z 1930 kilometrů dlouhé stezky stala oblíbená turistická trasa EuroVelo 9. Začíná v polském přístavním městě Gdaňsku a do České republiky vstupuje v Jeseníkách. Odtud pokračuje přes Olomouc do unikátní oblasti Moravského krasu a moravské metropole Brna.

Mezi Brnem a Vídní čeká cyklisty region proslulý vínem a vinařskou kulturou. Ještě než stezka překročí hranice s Rakouskem provede návštěvníky Lednicko-valtickým areálem, plným romantických hradů a zámečků. Od Vídně vede stezka cyklisty k rakousko-slovinským hranicím a dále malebnou pahorkatinou u slovinského Mariboru, přes Lublaň podél pobřeží poloostrova Istrie až do Puly.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...


Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména CHKO, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti. Součástí této péče je i měření návštěvnosti vybraných lokalit v chráněných územích.
www.ochranaprirody.cz