PP Pivnice

Monitoring návštěvnosti přírodní památky (PP) Pivnice slouží zejména Odboru životního prostředí Pardubického kraje ke zjištění počtu návštěvníků přírodní památky. Monitoring návštěvnosti probíhá na lokalitě v PP Pivnice od září 2021. Na základě získaných dat bude možné vyhodnotit zatížení přírodní památky návštěvníky a tím i vliv návštěvnosti na přírodní prostředí.
Přírodní památka Pivnice byla zřízena v roce 1998 a nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy).


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Partnerství, o.p.s. podporuje rozvoj šetrné turistiky a dopravy. Od roku 2008 se zabýváme monitoringem cyklistů a pěších v národních parcích, CHKO a na cyklostezkách pomocí automatických sčítačů. Poskytujeme spolehlivá data o návštěvnosti důležitá pro plánování investic do cyklistické a pěší dopravy i pro management turistických destinací. 
www.scitace.cz 
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování a propagace dálkových cyklotras. Ve spolupráci s MMR zajišťuje Partnerství, o.p.s. koordinaci rozvoje dálkových cyklotras EuroVelo a Greenwa­ys v ČR a pečuje o celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni. V rámci koordinace provádí Partnerství, o.p.s. i měření návštěvnosti. 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism provozuje marketingový informační systém Tourdata, který podporuje systematické shromažďování dat o cestovních ruchu a jejich analýzu. Současně poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity turistických destinací. Partnerství, o.p.s. spolupracuje s CzechTourismem na poskytování dat o návštěvnosti turistických stezek odborné i laické veřejnosti. 
www.tourdata.cz