Měření návštěvnosti

na Stezce horní Odry

Sedmnáct kilometrů nových cyklotras vzniklo díky projektu Stezka horní Odry v česko-polském příhraničí. Doplnily síť už existujících stezek, což turistům usnadnilo přístup k přírodnímu dědictví v povodí řeky.

Do projektu „Stezka horní Odry – zelená stezka pohraničím” se pustilo osm obcí z česko-polského pohraničí, aby zvýšily návštěvnost a zpřístupnily turistům své atraktivity. Hlavní myšlenkou partnerů bylo vzájemné propojení pomocí společné stezky. V letech 2018 - 2020 se podařilo dobudovat chybějící infrastrukturu, tedy zbývající úseky cyklotras v celkové délce téměř 17 kilometrů.
Na české straně probíhá monitoring cyklistů i pěších na od roku 2019, v lokalitě Bohumín - Kopytov od roku 2018. Monitoring probíhá na 9 lokalitách.

Na polské straně se do projektu zapojily obce Lyski, Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia a za českou stranu Hať, Vřesina, Šilheřovice a město Bohumín.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz