Monitoring pěších a cyklistů na cyklostezkách

v Jihomoravském kraji

K monitoringu návštěvnosti cyklostezek Jihomoravský kraj již více než 10 let využívá automatické sčítače značky Eco-counter, které v ČR dodává Partnerství, o.p.s. Pomocí 1 sčítače kraj dlouhodobě monitoruje vývoj návštěvnosti u Nového Přerova, 7 dalších sčítačů je vždy po určité době přesouváno na různé cyklostezky po celém Jihomoravském kraji. Výsledky pomáhají kraji i obcím k plánování investic do dalšího budování a údržby cyklostezek a umisťování doprovodné infrastruktury. Jihomoravský kraj tak dlouhodobě podporuje rozvoj nemotorové dopravy a turistiky ve městech a širších regionech.

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v obodobí 1. 10. 2017 - 31. 8. 2019 probíhal v rámci projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem projektu bylo propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz