Monitoring cyklistů

Zlín

V roce 2020 získalo město Zlín 4. místo v soutěži Cykloměsto roku 2020 a 5. místo v soutěži cykloBAROMETR

Za úspěšné umístění nabídla Nadace Partnerství městu Zlínu k zapůjčení bezúlatně sčítač cyklistů a pěších - www.scitace.cz - pro vybrané místo ve Zlíně od září 2020 do začátku cyklistické sezóny 2021.

Místo na chodníku ulice K Pasekám vybrali pracovníci z Odboru dopravy města Zlína, protože jsou dobře informovaní, že po chodníku jezdí hodně cyklistů. Jejich velký počet by měl být dostatečných argumentem, aby se co nejdříve zahájila výstavba cyklostezky.Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz