Monitoring pěších a cyklistů na páteřních trasách

v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj pravidelně přispívá na budování cyklistické infrastruktury na svém území. Za účelem ověření efektivnosti vynakládaných prostředků postupně buduje systém monitoringu návštěvnosti páteřních cyklotras.

Mezi významné dálkové trasy v Jihočeském kraji patří Vltavská cyklistická cesta, Otavská cyklistická cesta, cyklistická cesta Lužnice - Nežárka, Cyklistická cesta Zlaté Stezky a další. Jihočeským krajem také prochází mezinárodní trasa Greenway Brno - Vídeň a mezinárodní dálkové cyklotrasy EUROVELO a to EV7 - Sluneční trasa a EV13 - Stezka železné opony. Právě na Stezku železné opony pořídila Jihočeská centrála cestovního ruchu v rámci projektu Kultura a příroda v zeleném pásu dvě monitorovací zařízení, díky kterým má JCCR přehled o výtížení přeshraničních tras do Rakouska. 

 


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz