Měření návštěvnosti

na cyklostezce Bevlava

Cyklostezka Bevlava vás provede krásnou krajinou moravsko-slovenského příhraničí, od Beskyd přes Bílé Karpaty až do Pováží. Proč název Bevlava? Cyklostezka v budoucnu propojí povodí tří řek - Bečvy, Vláry a Váhu. 

Po zbrusu nové cyklostezce se můžete projet již dnes z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici, Vlárský průsmyk až na Slovensko do Pováží. Cyklostezka se vine magickou přírodou údolími mezi strmými svahy Bílých Karpat. Krajinou hlubokých lesů, horských orchidejových luk, sadů a pastvin. Ideální mix relaxu a aktivní dovolené!

Měření návštěvnosti realizovala Partnerství, o.p.s. pro Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko v období 1. 7. - 21. 11. 2020. Pro měření návštěvnosti byl využit automatický sčítač Eco-counter Pyro, který sčítá všechny uživatele cyklostezky, dokáže rozlišit směr jejich pohybu a odesílat data dálkově přes GSM.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz