Monitoring pěších a cyklistů na páteřních trasách

ve Středočeském kraji

Středočeský kraj pravidelně přispívá na budování cyklistické infrastruktury na svém území. Nejvyznamějšími z těchto tras jsou mezinárodní Labská stezka, GW Praha - Vídeň, CT 3 Praha - Plzeň - Mnichov a národní Vltavská cyklistická cesta a GW Jizera, případně další národní i mezinárodní dálkové cyklotrasy. Středočeským kraje procházejí také mezinárodní trasy Eurovelo a to EV7 - Sluneční trasa a EV4 - Střední Evropou. Za účelem ověření efektivnosti vynakládaných prostředků postupně buduje systém monitoringu návštěvnosti páteřních cyklotras.
V roce 2018 proto zakoupil Středočeský kraj 5 sčítacích zařízení a nechal zřídit celkem 10 sčítacích profilů, mezi nimiž jednotlivá zařízení přemisťuje. Naměřená data slouží nejen ke statistickým účelům, ale také jako podklady pro přípravu investic do nové i stávající infrastruktury.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz