Monitoring návštěvnosti cyklostezek

Otrokovice

Město Otrokovice se opakovaně umisťuje na nejvyšších příčkách soutěže o Cykloměsto roku, které vyhlašuje spolek AutoMat a Nadace Partnerství. Ve městě je to znát na síti cyklostezek, které propojují všechny důležité body města - na kole se dostanete jednoduše do práce, na nákup, za sportem nebo rekreací.

Město leží na křižovatce důležitých dálkových cyklostezek. Podél Moravy vede mezinárodní trasa EuroVelo 4, která v tomto úseku využívá cyklostezku Baťův kanál. Z ní v Otrokovicích směrem na Zlín odbočuje cyklostezka podél Dřevnice, která je hojně využívána pro dopravu i rekreaci. 


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz