Monitoring návštěvnosti

v Národním parku Podyjí

V roce 2010 zakoupila Správa Národního parku Podyjí zakoupila 15 ks automatických sčítačů značky Eco-counter za účelem dlouhodobého monitoringu vývoje a trendů návštěvnosti na území parku. Sčítače byly instalovány na předem vytipované lokality, mezi nejatraktivnější patří Hardeggská lávka s přeshraničním pohybem turistů, přístupová cesta na Šobes, nejvyhlášenější vinici Znojemska, a také cesty v okolí Sealsfieldova kamene. V roce 2019 přibyla další lokalita u Vranovské přehrady v těsné blízkosti parku - Stříbrné vodopády Naměřená data jsou průběžně vyhodnocována a slouží k plánování managementových opatření k ochraně přírody v národním parku.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Partnerství, o.p.s. podporuje rozvoj šetrné turistiky a dopravy. Od roku 2008 se zabýváme monitoringem cyklistů a pěších v národních parcích, CHKO a na cyklostezkách pomocí automatických sčítačů. Poskytujeme spolehlivá data o návštěvnosti důležitá pro plánování investic do cyklistické a pěší dopravy i pro management turistických destinací. 
www.scitace.cz 
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování a propagace dálkových cyklotras. Ve spolupráci s MMR zajišťuje Partnerství, o.p.s. koordinaci rozvoje dálkových cyklotras EuroVelo a Greenwa­ys v ČR a pečuje o celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni. V rámci koordinace provádí Partnerství, o.p.s. i měření návštěvnosti. 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism provozuje marketingový informační systém Tourdata, který podporuje systematické shromažďování dat o cestovních ruchu a jejich analýzu. Současně poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity turistických destinací. Partnerství, o.p.s. spolupracuje s CzechTourismem na poskytování dat o návštěvnosti turistických stezek odborné i laické veřejnosti. 
www.tourdata.cz