Monitoring návštěvnosti

v Národním parku Podyjí

V roce 2010 zakoupila Správa Národního parku Podyjí zakoupila 15 ks automatických sčítačů značky Eco-counter za účelem dlouhodobého monitoringu vývoje a trendů návštěvnosti na území parku. Sčítače byly instalovány na předem vytipované lokality, mezi nejatraktivnější patří Hardeggská lávka s přeshraničním pohybem turistů, přístupová cesta na Šobes, nejvyhlášenější vinici Znojemska, a také cesty v okolí Sealsfieldova kamene. V roce 2019 přibyla další lokalita u Vranovské přehrady v těsné blízkosti parku - Stříbrné vodopády Naměřená data jsou průběžně vyhodnocována a slouží k plánování managementových opatření k ochraně přírody v národním parku.


Vyhodnocení návštěvnosti: 
 

Návštěvnost za zvolené období:

 
 
Loading...
 

Ukazatele návštěvnosti za zvolené období:

Název Celková návštěvnost Maximální denní návštěvnost Nejfrekventovanější den Průměrná denní návštěvnost Průměrná denní návštěvnost - pracovní dny Průměrná denní návštěvnost - víkendové dny Průměrná měsíční návštěvnost
{{item.Name}} {{format1(item.TotalTraffic)}} {{format1(item.MaxTraffic)}} {{getDayName(item.MostFrequentDay)}} {{format1(item.AverageDayTraffic)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWorkingDays)}} {{format1(item.AverageDayTrafficWeekends)}} {{format1(item.AverageMonthTraffic)}}
Loading...
 
 
Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
Česko jede je projekt, který je zaměřen na komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů v ČR. Hlavním garantem projektu je CzechTourism. www.ceskojede.cz