Partnerství, o.p.s. podporuje rozvoj šetrné turistiky a dopravy. Od roku 2008 se zabýváme monitoringem cyklistů a pěších v národních parcích, CHKO a na cyklostezkách pomocí automatických sčítačů. Poskytujeme spolehlivá data o návštěvnosti důležitá pro plánování investic do cyklistické a pěší dopravy i pro management turistických destinací. 
www.scitace.cz 
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování a propagace dálkových cyklotras. Ve spolupráci s MMR zajišťuje Partnerství, o.p.s. koordinaci rozvoje dálkových cyklotras EuroVelo a Greenwa­ys v ČR a pečuje o celonárodní certifikaci Cyklisté vítáni. V rámci koordinace provádí Partnerství, o.p.s. i měření návštěvnosti. 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism provozuje marketingový informační systém Tourdata, který podporuje systematické shromažďování dat o cestovních ruchu a jejich analýzu. Současně poskytuje zpětnou vazbu pro marketingové aktivity turistických destinací. Partnerství, o.p.s. spolupracuje s CzechTourismem na poskytování dat o návštěvnosti turistických stezek odborné i laické veřejnosti. 
www.tourdata.cz