Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje rozvoj šetrné dopravy a turistiky. Od roku 2008 provádí měření návštěvnosti v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na cyklotrasách. 
www.nadacepartnerstvi.cz
http://www.mmr.cz/cs/Uvodni-strana
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podporuje projekty rozvoje cestovního ruchu, včetně budování dálkových cyklotras a stezek Eurovelo. V rámci koordinace stezek Eurovelo je prováděno i měření návštěvnosti.
www.mmr.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména CHKO, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti. Součástí této péče je i měření návštěvnosti vybraných lokalit v chráněných územích.
www.ochranaprirody.cz